Jaap Kooimans verzorgt lezingen en voordrachten

Als liefhebber, amateur in het Frans, is Jaap Kooimans al enige jaren actief met onderzoek van diverse onderwerpen.

Zwaartepunt vormt hierbij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar Jaap heeft ook het verhaal van Beatrix de Rijke, ook wel bekend als Beatrix de Gelukkige, uit ca. 1421 – 1468, onder de aandacht gebracht.

Zij was een vondelinge die bij Dordrecht samen met een kat in een wiegje was aangespoeld tijdens de Sint-Elisabethsvloed. Haar opvoeding werd door de stad bekostigd. In 1677 is door stadshistoricus Matthijs Balen het verhaal van Beatrix uitgegeven. Jaap Kooimans is ook enige jaren betrokken geweest bij "H2Olland" te Kinderkijk, waar zich het verhaal van Beatrix heeft afgespeeld.

Voor wat betreft de Tweede Wereldoorlog heeft Jaap zich o.a. verdiept in het Englandspiel, een Duitse operatie in de Tweede Wereldoorlog, aangeduid met Operation Nordpol of Operation Pol Nord door de Duitse contraspionagedienst Abwehr, waarbij een reeks Nederlandse geheim agenten gevangengenomen werd.

<Meer over Englandspiel en lezing door Jaap>

Ook de TV-serie Colditz, een Britse TV-productie van de BBC en Universal Studios die werd uitgezonden tussen 1972 en 1974, is één van de onderwerpen die Jaap al vele jaren heeft geboeid.

<Meer over Colditz en lezing door Jaap>

De serie gaat over geallieerde krijgsgevangenen die opgesloten zijn in het Colditz Castle dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangewezen als krijgsgevangenenkamp. De geallieerde gevangenen ondernamen allerlei pogingen om te ontsnappen uit het zogenaamd ontsnappingsvrije kasteel, maar de serie toont ook dramatische ontwikkelingen in de sociale omstandigheden en spanningen en kameraadschap tussen verschillende nationaliteiten van de gevangenen, maar ook de Duitse gevangenbewaarders. Jaap beperkt zich overigens niet slechts tot de TV-serie in zijn verhaal.
Auteur: Jaap Kooimans
  • Jaap Kooimans (1960) studeerde personeel & arbeid en maatschappijgeschiedenis en was werkzaam als HR-adviseur en voorlichter. Hij heeft bedrijven opgericht en geleid voor werving & selectie en detachering van gespecialiseerd verpleegkundig en paramedisch personeel.

Jaap heeft in de afgelopen jaren regelmatig lezingen of voordrachten gehouden over deze onderwerpen. Mede door zijn beroep als manager van personeelsintensieve bedrijven en instellingen, heeft Jaap ervaring opgebouwd met het prettig onderhoudend toespreken van grotere groepen publiek. Het gaat hem goed af en hij beleeft er veel plezier aan.

Het Verhalenhuis Albrandswaard is een idee van Jaap Kooimans en de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard. Met dit initiatief hoopt Jaap bij te dragen aan de ontmoeting en saamhorigheid van mensen, bij het genot van interessante verhalen èn een hapje en drankje